Proefdraaien gemeentewerf Amsterdam-zuid

Alvorens de gehele verhuizing van de gemeentewerf op 11 december aanstaande gaat plaatsvinden werd de wasstraat uitgeprobeerd. Ook de parkeerplaats voor de vrachtwagens werd beproefd.

Bouw gemeentewerf live te volgen

De nieuwbouw van de gemeentewerf Amsterdam zuid is nu ook live te volgen.

Via deze link kunt u via de webcam het bouwproject bekijken en de webcam bedienen.

De werkzaamheden betreffen nieuwbouw ten behoeve van de afdelingen Afvalinzameling, Handhaving & Veiligheid en Beheer Openbare Ruimte van stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam. Belangrijk voor dit bouwproject zijn de milieuambities van de stad Amsterdam. Deze nieuwbouw zal zo duurzaam zijn als mogelijk is voor een werf, waarin stalling en kantoor worden gecombineerd. Daarnaast zal het gebouw de bedrijfsprocessen van de drie gebruikers op duurzame wijze faciliteren. Belangrijk hierin zijn de energiehuishouding (PV panelen en warmte/koude opslag techniek voor binnenklimaat en stroomverbruik) en het waterverbruik (onder andere voor reiniging van de voertuigen). Met de nieuwe huisvesting wordt ook voldaan aan de laatste regelgeving op het gebied van de Arbeidsomstandighedenwet.

De totale opgave bestaat uit circa 6.200 m² BVO.
Het gebouw bestaat uit 2 bouwlagen. Op de begane grond worden m.n. de voertuigen gestald en op de verdieping zijn de kantoren, kleedruimten en kantine gesitueerd.
De locatie voor de nieuwe huisvesting is Luchtvaartstraat 9 te Amsterdam.

Het is de bedoeling om met de werkzaamheden te starten in april 2014. De oplevering moet uiterlijk plaatsvinden in december 2015.

 

Bron: gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid, adviesbureau Merosch

Eerste paal gemeentewerf Amsterdam-Zuid

Vrijdag 27 juni heeft bestuurder Paul Slettenhaar de eerste paal geslagen voor de nieuwe gemeentewerf Amsterdam-Zuid aan de Luchtvaartstraat op bedrijventerrein Schinkel. Volgens planning wordt de nieuwe werf eind 2015 in gebruik genomen. Bij de bouw worden de nieuwste duurzaamheidstechnieken gebruikt.

Stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel: “De bouw van de nieuwe werf is een win-win situatie. De nieuwe vestiging biedt ruimte aan alle medewerkers van afvalinzameling en handhaving en op de plek van de oude werf komt ruimte vrij voor een andere invulling. Onder meer tafeltennisvereniging Tempo- Team krijgt er een plek.”

Jaarlijks wordt er in Zuid ruim 46.000 ton afval ingezameld. Dit afval wordt verwerkt in de afvalenergiecentrale AEB Amsterdam en voor een deel gerecycled. De nieuwe werf ligt strategisch naast de ringweg A10, waardoor het transport van ingezameld afval snel en efficiënt kan worden geregeld.

Portefeuillehouder afvalinzameling Paul Slettenhaar: “Dagelijks zijn ruim 200 collega’s van afvalinzameling, handhaving en beheer aan het werk voor bewoners en ondernemers van het stadsdeel. Een van de belangrijkste en meest in het oog springende taken van ons stadsdeel. Vanzelfsprekend hoort daar goede huisvesting bij.”

Met dit bouwproject maakt het stadsdeel de duurzaamheidsambities van de stad Amsterdam waar. Er wordt zo veel mogelijk gebruikt gemaakt van energiebesparende bouwmaterialen. Door het toepassen van duurzame technieken worden grote besparingen op water- en energiegebruik behaald.

Bron: Amsterdam Stadsdeel Zuid

-->