Hoogste punt nieuwbouw gemeentewerf bereikt

Op vrijdag 13 maart werd het hoogste punt bereikt voor de nieuwbouw van de gemeentewerf aan de Luchtvaartstraat voor Amsterdam Zuid. Na de oplevering zullen hier medewerkers van Beheer Openbare Ruimte, Afvalinzameling en Handhaving worden gehuisvest.

Bij dit bijzondere feit moest uiteraard worden stilgestaan. Na een kleine toespraak van de heer Ronald Boekhout van Solinge, hoofd afvalinzameling Zuid, werd onder het genot van een hapje en een drankje de vlag geplaatst.

-->