<span class='empty'></span> <span class='empty'></span>

Renovatie gemaal Honigkamp gestart

Geplaatst op 19 oktober 2015

In opdracht van de gemeente Arnhem zijn wij gestart met de renovatie van het rioolgemaal Honigkamp.

Hoge grondwaterstanden spelen een rol in de fysieke woonomgeving en worden vaak ervaren als wateroverlast. Deze grondwaterstand wordt door verschillende factoren bepaald.

Zo is de bodemopbouw in de wijk divers met verschillende moeilijk doorlatende lagen zoals klei en veen op de zandgronden die door de stuwwal zijn afgezet. Bodems met deze moeilijk doorlatende lagen aan of dichtbij het maaiveld, hebben over het algemeen een hoge grondwaterspiegel. Bij langdurige regenval kan door de bodemopbouw de bodem verzadigd raken en het water op het maaiveld blijven staan.

Het diepe grondwater stroomt globaal van noord naar zuid, vanaf de Veluwe richting de IJssel en de Betuwe. Het diepe grondwater bevindt zich tussen de 8,5 en 9,0 m. + N.A.P. Het maaiveld varieert van 10 tot 11 m. + N.A.P. Daarnaast heeft de IJssel een grote invloed op de grondwaterstand. Bij een hoge rivierstand ontstaat een kwelstroom vanuit de rivier de wijk in. Hierdoor wordt de afstroming vanuit de Veluwe belemmert, waardoor deze stagneert en opstuwt. De opstuwing heeft een hogere grondwaterstand tot gevolg.

Op de hoek Honigkamp – Lange Water staat een rioolgemaal die het afvalwater van de wijken Over het Lange Water, Elsweide en een klein deel van Presikhaaf 3 inzamelt en verpompt richting de Driepoortenweg.

Bij de gebiedsontwikkelingen is rekening gehouden met de aanleg van een geïntegreerd rioolstelsel; dit houdt in dat alleen afvalwater ondergronds wordt afgevoerd en dat het hemelwater op eigen terrein moet worden verwerkt. Hemelwater afkomstig van verontreinigde oppervlakten zoals parkeerplaatsen en wegen moet worden gereinigd voordat het op het oppervlaktewater mag worden geloosd.

 

Bron: gemeente Arnhem, bestemmingsplan Presikhaaf 3

 

Brochure aanvragen

Let op: velden met een * zijn verplicht.

sluit venster
-->