In uitvoering

Woningbouw of utiliteitsbouw? Utiliteitsbouw vraagt een geheel andere aanpak. Van een bouwkundig aannemer wordt vaak verwacht dat hij, in samenspraak met vakmensen vanuit verschillende disciplines, de consequenties voor alle partijen overziet en zonodig alternatieven aandraagt. Hiervoor is een gedetailleerde procesbewaking en een helder inzicht in de bouwmethodiek vereist.Het maakt voor Bouwbedrijf Van Grootheest niet uit. In de woningbouw staan de contacten met de particuliere koper centraal. In gesprekken brengen we persoonlijke woonwensen in kaart. Zo wordt van een huis ‘een thuis’ gemaakt.

Nog weer een andere ervaring is vereist wanneer de klant een woningcorporatie is. Planmatig onderhoud of servicedienst? Bouwbedrijf Van Grootheest heeft een servicedienst die – zonodig 24 uur per dag, 7 dagen per week – alle voorkomende reparaties in huurwoningen verricht.

Bekijk project
In uitvoering

-->