<span class='empty'></span> <span class='empty'></span> <span class='empty'></span> <span class='empty'></span> <span class='empty'></span> <span class='empty'></span>

Van Grootheest Projekten BV

Van Grootheest Projekten BV is het projectontwikkelingsbedrijf van Bouwbedrijf Van Grootheest. Dit bedrijfsonderdeel is actief in de ontwikkeling van zowel woningen als commercieel vastgoed.

Op soms lastige binnenstedelijke locaties ontwikkelen wij fraaie, nieuwe plannen. Bij uitbreidingsprojecten wordt regelmatig de volledige locatieontwikkeling ter hand genomen. In die gevallen ontwerpen en realiseren wij ook de infrastructuur en de openbare ruimte.

In nauwe samenwerking met gemeenten, provincies, waterschappen en andere betrokkenen wordt zo gewerkt aan de inrichting van de regio.

-->