<span class='empty'></span> <span class='empty'></span> <span class='empty'></span> <span class='empty'></span> <span class='empty'></span> <span class='empty'></span>

Bouwbedrijf Van Grootheest BV

Woningbouw of utiliteitsbouw?

Het maakt voor Bouwbedrijf Van Grootheest BV niet uit. In de woningbouw staan de contacten met de particuliere koper centraal. In gesprekken brengen we persoonlijke woonwensen in kaart. Zo wordt van een huis ‘een thuis’ gemaakt.

Utiliteitsbouw vraagt een geheel andere aanpak. Van een bouwkundig aannemer wordt vaak verwacht dat hij, in samenspraak met vakmensen vanuit verschillende disciplines, de consequenties voor alle partijen overziet en zo nodig alternatieven aandraagt. Hiervoor is een gedetailleerde procesbewaking en een helder inzicht in de bouwmethodiek vereist.

Nog weer een andere ervaring is vereist wanneer de klant een woningcorporatie is. Planmatig onderhoud of servicedienst? Bouwbedrijf Van Grootheest BV heeft een servicedienst die – zo nodig 24 uur per dag, 7 dagen per week – alle voorkomende reparaties in huurwoningen verricht.

-->